ENGLISH    
HERSIENING VAN DIE TAALBELEID
 
  Voorleggings ontvang van Konvokasie
  1. Konvokasie
  Opsomming van die Vlottenburgvoorstelle
  Opsomming van die Konvokasie se siening
  Voorlegging aan die Taaltaakgroep
  Eerste Kommentaar op konseptaalbeleid
  Kommentaar op die tweede konseptaalbeleid
  Kommentaar van die Konvokasie op die Vlottenburg-verslag
  Maree-verslag: verengelsing van die US
  Taaltaakgroep kommentaar op Maree-verslag
  Maree repliek op Taaltaakgroep se repliek
  Anatomie van taalbeleid se toepassing
  UK van die Konvokasie se kommentaar op hersiene taalbeleid
 

 

2. Studenteraad
 

  Mening rakende taalbeleid
  Mosie ten opsigte van taalbeleid
Alle regte voorbehou © 2007 - 2011 Universiteit Stellenbosch
Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Tel.: +27 21 808 9111