ENGLISH    

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2010 (.pdf)

Boodskap van die Kanselier

 

Bestuurspan van die Rektor

 

Verslag van die Voorsitter van die Raad

 

Verslag van die Rektor en Visekanselier

 

Senaatsverslag aan die Raad -

 

Verslag van die Viserektor (Onderrig)

 

Verslag van die Viserektor (Navorsing)

 

Verslag van die Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel)

 

Verslag van die Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies

 

 

Verslag van die Institusionele Forum

 

Verslag insake Risiko-blootstelling, -evaluering en -bestuur

 

Fakulteitsverslae:

 

Agriwetenskappe

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Gesondheidswetenskappe

 

Ingenieurswese

 

Krygskunde

 

Lettere en Sosiale Wetenskappe

 

Natuurwetenskappe

 

Opvoedkunde

 

Regsgeleerdheid

 

Teologie

 

Eerbewyse deur die Universiteit:

Eregrade

Kanseliersmedalje

 

`n Nuwe Voetspoor vir die Universiteit Stellenbosch

 

Gekonsolideerde FinansiŽle Jaarstate 2010

Terug na Jaarverslag